Välkommen till SAMS ansökningssystem för bidrag för 2019

Mera information om bidragen fås av

Nina af Hällström

nina.afhallstrom@samsnet.fi

050-3683288

 

 

Ansökningstiden har gått ut den 30 november. Besluten om bidragsutdelningen publiceras i april på SAMS hemsida www.samsnet.fi